สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
      

กล่องจั่วปังแบบแฟ้มแม่เหล็ก

ชิ้นงานติดกันเป็น 1 ชิ้น

ส่วนของกระบะยึดติดกับตัวแฟ้ม

เปิด-ปิด ด้วยแม่เหล็ก

                             

 

view