สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 กล่องจั่วปังแบบคั่นกลาง/มีบ่าคั่นกลาง

ชิ้นงานกล่องมีอยู่ 3 ส่วน คือตัวก้น ตัวฝา และ  ตัวคั่นกลาง โดยตัวคั่นกลางจะยึดติดกับตัวก้น สามารถสั่งผลิตให้ใชว์ตัวคั่นกลางได้ตามชอบ   จะเห็นขอบคั่นกลางมาก น้อย หรือให้ก้นฝาประกบกันสนิทไม่เห็นคั่นกลางเลยก็ได้

 

view