กล่องเหลี่ยมพลาสติกพีวีซี หรือทรงกระบอก
สอบถามบริษัท
ติดต่อสอบถาม

กล่องพลาสติกทรงกระบอก หรือกล่องกลมพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 - 9 นิ้ว ความสูง ตามสั่ง 

กล่องเหลี่ยมพีวีซี ขนาดตามสั่ง